ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μπορούν τα big data να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούμε;

Μπορεί η φυσιογνωμία και η αισθητική των πόλεων να είναι ένα κομβικό ζήτημα ως προς την ταυτότητά τους, εξίσου σημαντικό όμως είναι και το ζήτημα της λειτουργίας τους. Οι πόλεις είναι οργανισμοί – αναπτύσσονται και λειτουργούν πολυεπίπεδα καθώς από τη φύση τους συνδυάζουν πολλαπλές λειτουργίες των χρηστών τους. Κομβικό στοίχημα είναι η βέλτιστη διαχείριση και ο εξορθολογισμός αυτών των λειτουργιών προκειμένου να επιλύονται ή να προλαμβάνονται τα ζητήματα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση. 

Σημείο τομής σε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης ευφυών μοντέλων Smart Cities ήταν η συλλογή, επεξεργασία και εσχάτως η διάθεση δεδομένων χάρη στο Internet ofThings (IoT). Συχνά στον δημόσιο διάλογο η διαδικασία μοιάζει δυσνόητη στους πολίτες και δευτερεύουσας σημασίας για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην εποχή της πληροφορίας όμως, η τεράστια αυτή δεξαμενή δεδομένων δημιουργεί μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών που μπορεί να είναι χρήσιμη τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Συλλογή δεδομένων υπήρχε πάντα, ωστόσο τα παραδοσιακά εργαλεία αφορούσαν σε συλλογή μέσω ερωτηματολογίων η οποία μάλιστα γινόταν ανά χρονικά διαστήματα και κατά τόπους. Η μεγάλη επανάσταση έγινε όπως ήταν φυσικό στην σύγχρονη εποχή καθώς πλέον υπάρχουν δύο τρόποι συνεχούς συλλογής δεδομένων. Ο πρώτος είναι ο παθητικός, μέσα από τοποθέτηση πομπών συλλογής σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Ο δεύτερος, ο ενεργητικός γίνεται μέσα από την χρήση των πολιτών λ.χ. όταν λειτουργούμε με smartphones. Εκεί καταγράφονται οι συνήθειες μας και η διάδραση μας σε διαφορετικά σημεία και υπηρεσίες.

Στην Ελλάδα με τον νόμο 4305/2014 όλα τα ΝΠΔΔ υποχρεώθηκαν να ορίσουν και στη συνέχεια να διαθέσουν τα σύνολα δεδομένων προκειμένου αυτά να είναι προσβάσιμα – και σε επεξεργάσιμη μορφή- από ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Μια εφαρμογή smartphone που μπορεί να υπολογίσει τη θέση λχ των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας με βάση την κίνηση αφενός μπορεί να αποτελέσει ένα εμπορικό προϊόν αλλά συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της πόλης, καθώς οι πολίτες εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και οργανώνουν καλύτερα τις μετακινήσεις τους. Το άθροισμα τέτοιων παραδειγμάτων μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά στην ψηφιακή αποτύπωση των λειτουργιών ενός αστικού κέντρου και ακολούθως στον σχεδιασμό στοχευμένων δημοσίων πολιτικών. 

Ένας κλάδος που χρήζει ιδιαίτερης μνείας είναι η κατηγορία των «προληπτικών δεδομένων» (preventive data), τα οποία μπορούν να προλάβουν ατυχήματα ή φυσικές καταστροφές.

Το δημοφιλές παιχνίδι Cities: Skylines κάνει τους χρήστες ψηφιακούς δημάρχους. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εξοικειώσει τους πολίτες σε σχέση με τη διαχείριση μιας πόλης.

Τέλος, σε ένα επόμενο επίπεδο η χρήση των δεδομένων συνεισφέρει ουσιαστικά στην δημιουργία μιας νέας σχέσης των δημοσίων φορέων με τους πολίτες. Από την οπτικοποίηση των οικονομικών δεδομένων μέχρι την κατάρτιση συμμετοχικών προϋπολογισμών και από τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέχρι την ψηφιακή υπογραφή και τις απομακρυσμένες υπηρεσίες, δίνεται μια ιστορική ευκαιρία στις δημόσιες υπηρεσίες να θέσουν σε μια νέα, εντελώς διαφορετική βάση τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.Επιπλέον μέσα από παιχνίδια προσομοίωσης μπορούμε να αντλήσουμε δεδομένα αλλά και οι πολίτες να αντιληφθούν τα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και οι πραγματικές προκλήσεις.

Θέλεις να μάθεις πως στη Στοκχόλμη σχεδιάζουν πόλεις μέσω videogame; 

Διάβασε το case study
Μοιράσου το όραμά μου