Τρία σχολεία χωρίς δρόμο στο Πικέρμι – Μία ιστορία διοικητικής τρέλας

Τα 3 σχολεία του Πικερμίου των οποίων η κατασκευή τους διήρκεσε μια δεκαετία, παραδόθηκαν σε λειτουργία το Πάσχα του 2014 χωρίς να ληφθεί πρόνοια από τις προηγούμενες Δημοτικές αρχές για την πρόσβαση σε αυτά των μαθητών και διδακτικού προσωπικού ως όφειλε να προβλέπει το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο βάσει του οποίου αδειοδοτηθήκαν και κατασκευάστηκαν.

Το αποτέλεσμα ήταν ο πληθυσμός 600 μαθητών και καθηγητών, από το Νηπιαγωγείο έως και Γυμνάσιο να χρησιμοποιεί την στενή οδό Κοντοράβδη στην όποια για να μην συμβούν ατυχήματα ο Δήμος εφάρμοσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρομήσης και απαγόρευσης κυκλοφορίας στις ώρες σχολικής αιχμής.

Επίσης, ταυτόχρονα, στην στενή οδό Αδαμοπούλου, κυρια έξοδο των οικισμών Διώνης και Ντραφίου προς το κεντρικό Πικέρμι και την Λ. Μαραθώνος να αποβιβάζονται από μεγάλα πούλμαν οι μαθητές από τις απομακρυσμένες περιοχές και κατά συνέπεια να προκαλείται κυκλοφοριακό έμφραγμα παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες της σχολικής τροχονόμου .

Η προηγούμενη Διοίκηση Χριστοπούλου ανέθεσε στις 25-6-2014, μετά την έναρξη λειτουργίας των σχολείων , σε συγκοινωνιολόγο την μελέτη για την διευκόλυνση της πρόσβασης στα σχολεία με παράδοση στις 9-3-2015.

Η μελέτη προβλέπει την διαπλάτυνση της οδού Κοντoράβδη σε 2 λωρίδες και πεζοδρόμια και την κατασκευή νέας οδού δυο λωρίδων με πεζοδρόμια από την οδό Ανθέων έως τα σχολεια,μεσα από την ιδιοκτησια Καμπάνη ώστε να δημιουργηθεί ένα κυκλοφοριακό τρίγωνο που θα εξυπηρετεί ασφαλώς όλες τις κινήσεις πεζών και οχημάτων.

Ο χώρος για την διαπλάτυνση της οδού Κοντοράβδη και την δημιουργία της νέας οδού θα αποκτηθεί με επιβολή δουλείας διέλευσης κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλιου, συμφωνα με το νόμο 3463/2006 για την εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος και θα αποζημιωθεί κατά νόμο.

Για την επιβολή της δουλείας και τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης ενημερώθηκαν οι 3 παρόδιοι ιδιοκτήτες σε συνάντηση στο γραφείο του δημάρχου Βασίλη Πιστικίδη οι οποίοι και συναίνεσαν ώστε να διευκολύνουν το Δήμο σε αυτό το υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα .Βεβαία στη συνεχεία όπως θα περιγράφει υπαναχώρησαν.

Στην συνεχεία αφού κατετάγη λειτουργικά το έργο σε βαθμίδα οδοποιίας και εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17-9-2015 ξεκίνησε ένας γραφειοκρατικός μαραθώνιος ώστε το έργο να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά κατά την αυστηρή ελληνική νομοθεσία και η μελέτη υποβλήθηκε:

1.Στο Δασαρχείο Πεντέλης το οποίο ,μετά από συνεχείς οχλήσεις, προχώρησε σε πράξη χαρακτηρισμού στις 18-8-2015 και γνωμοδότησε θετικά στις 15-2-2016.
2.Στη ΓΓ Οδικών Υποδομών που γνωμοδότησε θετικά στις 28-4-2015 .
3.Στην Εφορία Παλαιοντολογίας που γνωμοδότησε θετικά στις 3-6-2015
4.Στην Εφορία Προϊστορικών μνημείων που γνωμοδότησε θετικά στις 15-4-2015
5.Στην Εφορία Νεώτερων Μνημείων που γνωμοδότησε θετικά στις 6-4-2015

Οι ανωτέρω θετικές γνωμοδοτήσεις υποβλήθηκαν στις 17-2-2016 για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου στην Δνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής η όποια και ενέκρινε το συνολικά το έργο στις 5-7-2016 .

Στη συνεχεία αφού τηρηθήκαν οι κατά νόμο πρόνοιες ανακοινώσεων και δημοσιότητας με την 292/14-9-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου επιβλήθηκε η δουλεία διέλευσης προς όφελος του Δήμου στα αναγκαία τμήματα των παρόδιων ιδιοκτησιών .

Κατά της απόφασης επιβολής δουλείας προσέφυγε η Κα Μένη Κοντοράβδη στις 1-12-2016 και η προσφυγή της απορρίφθηκε στις 8-3-2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η όποια στις 7-4-2017 έκρινε νόμιμη την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου περί της επιβολής δουλειάς.
Οι αποζημιώσεις των παρόδιων ιδιοτήτων υπολογίστηκαν κατά τα ισχύοντα από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας με έγγραφο της στις 9/6/2017 .

Στίς 23-1-2017 τέλος κατατέθηκε αίτηση ακυρώσεως της οικογενείας Καμπάνη στο Διοικητικό Εφετείο κατά της 292/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου η όποια συζητείται της 4-12-2017. 
Αν η απόφαση του Δικαστηρίου δικαιώσει τον Δήμο μας, όπως βάσιμα πιστεύουμε ,ανοίγει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου αφού στις 23/11/2016 εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκτελεσθέντων έργων της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό 330.000 Ευρώ.

Ο ανωτέρω , δυσνόητος για πολλούς, οδικός χάρτης των απαιτούμενων διαδικασιών για την εκτέλεση ενός αναγκαίου έργου είναι δυστυχώς η συνηθισμένη γραφειοκρατική διαδικασία για κάθε έργο που είναι αναγκαίο για τις υποδομές της περιοχής μας.

Η ανωτέρω διαδικασία δείχνει ότι η ωρίμανση κάθε έργου διαρκεί 2-3 χρόνια, ωστόσο ο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου με την Τεχνική και Νομική του υπηρεσία είναι σταθερά προσηλωμένος στις διαδικασίες παράγωγης και υλοποίησης μελετών και έργων προς όφελος των δημοτών.

Μοιράσου το όραμά μου