Παρουσίαση βιβλίου «Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος»

Η ένταση της συζήτησης για τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους παραμένει διαρκώς αμείωτη στον ελλαδικό δημόσιο λόγο, καθώς συνιστά ζήτημα πρόσφορο για πολέμους αξιών.

Το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής (ΙΝΣΠΟΛ – conservatives.gr) παρουσίασε στον ΙΑΝΟ το βιβλίο «Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος: οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους και η μελλοντική μετεξέλιξή τους», το οποίο βασίζεται στην έρευνά του για τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για τα προβλήματα που ανακύπτουν και την κριτική που ασκείται, καθώς και για τις δυνατότητες μελλοντικής μετεξέλιξης της παρούσης κατάστασης.

Το βιβλίο προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνολικής μελέτης που πραγματοποίησα με τρεις εκλεκτούς ακαδημαϊκούς, τον δρ. Σωτήρη Μητραλέξη (επιμ.), τον δρ. Άγγελο Χρυσόγελο και τον δρ. Μιχάλη Χατζημιχαήλ.

Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται (α) στο νομικό καθεστώς των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους στην Ελλάδα, (β) στην παρουσία του ζητήματος στον ελλαδικό δημόσιο λόγο, (γ) στην διαμόρφωση των οικονομικών και φορολογικών σχέσεων εκκλησιών και κρατών στην Ευρώπη, και τέλος (δ) στον οργανωτικό κατακερματισμό της Εκκλησίας στην Ελλάδα σε πέντε διαφορετικές δικαιοδοσίες, κομβικό εκκλησιαστικό ζήτημα το οποίο επηρεάζει καθοριστικά τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, αν και συνήθως απουσιάζει από τις σχετικές συζητήσεις.

Στο βιβλίο κατατίθεται πρόταση για την μελλοντική μετεξέλιξη των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους, μακριά από την ακρότητα ή την στασιμότητα που συνήθως χαρακτηρίζει κάθε μια από τις εκατέρωθεν «παρατάξεις» στον δημόσιο λόγο.

Το βιβλίο παρουσίασαν:

Ανδρέας Καρίτζης υποψήφιος Β’ Αθηνών με τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ)

Γιάννης Οικονομάκος υποψήφιος βουλευτής Περιφερείας Αττικής με την Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

Μοιράσου το όραμά μου