Οριοθετείται το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. ΔΑΕΕ/2160/Φ.Ραφήνα14/28-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτικών Έργων (Δ19) και με ταυτάριθμο αρ. πρωτ. του Δήμου, αναρτά, προς ενημέρωση, την «Μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας» που αφορά το Μέγα Ρέμα Ραφήνας και τμήμα του ρέματος Βαλανάρη , βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.3 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

Μοιράσου το όραμά μου