Υποδομές και αναβάθμιση των πόλεών μας

Καμία αναπτυξιακή προσπάθεια δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αν δεν Υιοθετούµε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών στη χώρα µας, για να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας. Οι προτεραιότητές µας είναι οι εξής:

Ως ΝΔ σχεδιάζουµε και θα εφαρµόσουµε ένα Εθνικό Σχέδιο Υποδοµών, ώστε να σταµατήσει το φαινόµενο ο κάθε υπουργός να σχεδιάζει αποσπασµατικά, και να υλοποιούνται έργα χωρίς συνοχή.

Με δεδοµένο το περιορισµένο ύψος των πόρων για τη συντήρηση των υπαρχουσών υποδοµών και τη χρηµατοδότηση νέων, προωθούµε την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων εργαλείων χρηµατοδότησης, προκήρυξης και ανάθεσης έργων υποδοµών. Τέτοια εργαλεία είναι οι συµβάσεις παραχώρησης, οι ΣΔΙΤ, η γενίκευση των συµβάσεων επιπέδου υπηρεσιών (service level agreements) στους τοµείς συντήρησης και η καθιέρωση της οικονοµικής µελέτης σκοπιµότητας από τρίτους φορείς (και όχι από τον κύριο του έργου).

Υπό αυτό το πρίσμα η Κεφαλονιά και η Ιθάκη πρέπει να διεκδικήσουν τα έργα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ενισχύσουν την τουριστική τους ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και βέβαια την ανατροπή της δημογραφικής κάμψης.

Δημιουργία ασφαλή οδικού άξονα από το Αργοστόλι στη Σάμη και από το Αργοστόλι προς τον Πόρο, προκειμένου τα δύο μεγάλα λιμάνια της Κεφαλονιάς να συνδεθούν με τα μεγάλα αστικά κέντρα του Αργοστολίου και του Ληξουρίου.

Τη στιγμή που δημοπρατούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα βελτίωσης οδικού δικτύου ύψους 30-40 εκατ. ευρώ σε άλλες ΠΕ της χώρας, είναι αδιανόητο η Κεφαλονιά να μην παίρνει πίσω σε μορφή υποδομών τα μεγάλα ποσά που συνεισφέρει φορολογικά. Ενδεικτικά αναφέρω πως σε πρόσφατη δημοπράτηση έργου της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογίστηκαν 33, 5 εκατ ευρώ (27,91 προ ΦΠΑ) για ανάλογο έργο. Συνεπώς η «έλλειψη πόρων» δεν συνιστά δικαιολογία. Η Κεφαλονιά ως το μεγαλύτερο νησί του Ιονίου και 6ο της επικράτειας δικαιούται να έχει λόγο και μερίδιο στα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, αναλογικά πάντα με το ύψος του.

Τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Υποδομών που σχεδιάζει η ΝΔ όταν θα ανακοινωθούν θα έχουν διασφαλίσει την απαραίτητη χρηµατοδότηση είτε από εθνικούς πόρους, είτε από ευρωπαϊκούς είτε µε τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα σε πολύ µεγαλύτερη έκταση από ό,τι γίνεται σήµερα.

Ο κόσµος αλλάζει µε φοβερή ταχύτητα. Έρχεται µια ψηφιακή επανάσταση της οποίας τις συνέπειες ακόµα δεν έχουµε αντιληφθεί και πρέπει εµείς, να είµαστε στην πρώτη γραµµή, να καταλάβουµε πως θα αλλάξει ο κόσµος σε 5 µε 10 χρόνια και να σχεδιάσουµε το µέλλον, όχι µε όρους παρελθόντος ούτε µε όρους παρόντος, µε όρους του πως θα είναι ο κόσµος και η Ελλάδα το 2025 και το 2030.

Χωρίς οπτικές επικοινωνίες, κινητές επικοινωνίες 5ης γενιάς και σύγχρονες δορυφορικές συνδέσεις πλήττονται παραγωγικοί τοµείς όπως η γεωργία, η αλιεία, ο τουρισµός αλλά και το σύνολο της οικονοµίας.

Η απουσία ισχυρών εργαλείων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής υπονοµεύει µεταξύ άλλων και τη λεγόµενη «Έξυπνη Εξειδίκευση» των περιφερειών. Στην ύπαιθρο το πρόβληµα είναι εντονότερο, µε χαµηλά ποσοστά ευρυζωνικότητας (46%) σε αντίθεση µε τα αστικά κέντρα (85%). Χρειάζεται, λοιπόν να προωθηθούν:

  • Ταχύτερα τα έργα ΣΔΙΤ για την ευρυζωνικότητα στην ύπαιθρο όπως επίσης και ο αναγκαίος συντονισµός µεταξύ των παρόχων για τα δίκτυα οπτικών ινών.
  • Οι αδειοδοτήσεις για κάθε δραστηριότητα που αφορά τις τηλεπικοινωνίες και την ευρυζωνικότητα θα απλοποιηθούν και θα προχωρούν γρήγορα στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου για απλούστευση των αδειοδοτήσεων συνολικά στο Δημόσιο.
  • Συνεργασία με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ώστε μέσω ΣΔΙΤ να χαρτογραφηθεί ψηφιακά το δίκτυο λαμπτήρων και να αντικατασταθεί με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες LED, τα οποία θα ενσωματώνουν λειτουργίες έξυπνης πόλης (smart city), δίκτυα πέμπτης γενιάς 5G  και θα μπορούν να συλλέγουν δεδομένα χρήσιμα για τον σχεδιασμό πολιτικών και μετρήσεων. Πρόκειται για ένα έργο που υλοποίησα κατά τη θητεία μου ως Αντιδήμαρχος στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019.
Μοιράσου το όραμά μου