Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου αναβαθμίζει τον ηλεκτροφωτισμό με ΣΔΙΤ

Σε αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού μέσω ΣΔΙΤ προχωρά ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.

Η σχετική απόφαση λήφθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπολογίζεται πως θα εξασφαλιστεί εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 55%, δηλαδή θα επιτευχθεί οικονομία στο κόστος για τον οδοφωτισμό περίπου 2.000.000€ σε βάθος 15ετίας.

Με την κίνηση αυτή ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου γίνεται από τους πρώτους πανελληνίως δήμους που προχωρούν σε ΣΔΙΤ για τον ηλεκτροφωτισμό και μάλιστα σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το οποίο και είχε ενεργό ρόλο στην κατάρτιση της μελέτης.

Εκτός από την εξοικονόμηση, το μοντέλο ανάθεσης εξασφαλίζει την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου, την συνολική κατανάλωση του συστήματος, τον ποιοτικό έλεγχο και την εκτέλεση κατάλληλων δοκιμών των φωτιστικών και των άλλων υλικών που θα εγκατασταθούν.

Παράλληλα εξασφαλίζεται η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος για την αριστοποίηση της λειτουργίας του, ο έλεγχος των χρεώσεων του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο καθώς και η χρησιμοποίηση των δημιουργούμενων υποδομών για την εφαρμογή λειτουργιών αυτοματοποίησης υπηρεσιών και εφαρμογών » Έξυπνης Πόλης».

Με την υπό δημοπράτηση σύμβαση η οποία θα γίνει με τη μορφή διεθνούς διαγωνισμού, ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου δεν θα λάβει κάποιο δάνειο ούτε θα χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους αλλά θα αξιοποιεί τις μελλοντικές μειώσεις κόστους που προκύπτουν

Στοιχείο κλειδί του όλου εγχειρήματος είναι ότι όλοι οι τεχνικοί και οικονομικοί κίνδυνοι της παρέμβασης περνάνε στον υποψήφιο ανάδοχο ο οποίος και είναι υποχρεωμένος να δώσει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και μηχανήματα με δικά του έξοδα και να αποπληρωθεί παίρνοντας ποσοστό από την επιτυγχανόμενη μείωση κόστους (εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας).

Με αυτόν τον τρόπο η ωφέλεια του Δήμου κάθε χρόνο είναι εγγυημένη ενώ αν σε κάποιο χρόνο η προκύπτουσα συνολική ωφέλεια είναι μικρότερη από την εγγυημένη από τον ανάδοχο, ο τελευταίος παίρνει μικρότερο από το προβλεπόμενο ποσό ώστε η ωφέλεια του Δήμου να παραμένει σταθερή.

Το σύστημα οδοφωτισμού αυξημένης ενεργειακής απόδοσης συνίσταται από τρία επί μέρους τμήματα:
• Την ύπαρξη λαμπτήρων και φωτιστικών αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.
• Την παρακολούθηση του οδοφωτισμού μέσω συστήματος ελέγχου της λειτουργίας των λαμπτήρων
• Την προληπτική συντήρηση και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων ελέγχων και παρεμβάσεων μέσω ειδικού software και Η/Υ.

Σημαντικό επίσης είναι ότι δεν κινδυνεύει καμία θέση εργασίας στον Δήμο και ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν τη λήξη της σύμβασης να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση του Συστήματος Οδοφωτισμού.

Μοιράσου το όραμά μου