Μια νέα αντίληψη για τον αγροτικό τομέα

Η αντίληψή µας ως ΝΔ στηρίζεται σε µια θεµελιακή αλλαγή: Να µεταβούµε από το µοντέλο της οικογενειακής εκµετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης, στην πρωτογενή επιχειρηματικότητα. Το κράτος θα πρέπει να είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, αφαιρώντας όλα τα εµπόδια, αλλά και µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων χρηµατοδότησης, εξοπλισµού και παροχής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας.

Το σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας για τον αγροτικό τοµέα

Το σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας για τον αγροτικό τοµέα έχει ως άξονες την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη µετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηµατικότητας.

Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής µας είναι η στήριξη των Ενώσεων και των οµάδων παραγωγών µε κάθε εργαλείο που υπάρχει στη διάθεση µας. Δεν αναφερόµαστε µόνο στα κονδύλια τα οποία έχει στη διάθεσή του το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναφερόµαστε και σε γενναία φορολογικά κίνητρα τα οποία θα ευνοούν τις Ενώσεις παραγωγών και θα ωθούν στην ουσία περισσότερους παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, να περνάνε την οικονοµική τους δραστηριότητα µέσα από τέτοιες Ενώσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα επανεξεταστεί ο συνεταιριστικός νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποτελεί µνηµείο κρατισµού.

Ενισχύουµε τους παραγωγούς που τολµούν να επενδύσουν σε καινοτόµα προϊόντα µε υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος. Για αυτόν τον λόγο:

 • Αξιοποιούµε όλα τα διαθέσιµα εργαλεία για επαρκή χρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα, όπως τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
 • Θα ενεργοποιήσουµε τη συµφωνία µεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δηµιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή.
 • Καταργούµε τα εµπόδια που κρατάνε πίσω τους παραγωγούς που θέλουν να επενδύσουν και να εκµεταλλευτούν νέες ευκαιρίες
 • Ολοκληρώνουµε τον χωροταξικό σχεδιασµό και τη διαδικασία καθορισµού χρήσεων γης ανά περιοχή. Πρότασή μου είναι να δημιουργηθεί ένα «πράσινο ισοζύγιο» για την Κεφαλονιά, το οποίο θα ορίζει συγκεκριμένη σχέση του πληθυσμού με το πράσινο, να προστατεύει τις όντως δασικές εκτάσεις αλλά και να απελευθερώνει περιοχές που ήταν αγροτικές πριν το 1953 και σήμερα είναι κατάφυτες από άγρια βλάστηση.
 • Απλοποίηση και επιτάχυνση στην αδειοδήτηση των σταυλικών εκµεταλλεύσεων, µε ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και ταχύτερη εξέτασή τους, στο πλαίσιο πάντα της συνολικής δέσµευσης της ΝΔ για απλούστευση των αδειοδοτήσεων.
 • Αξιοποιούµε κατά προτεραιότητα τα καινοτόµα προγράµµατα που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών. Προγράµµατα που ενώ είναι απαραίτητα, ιδίως µάλιστα για τους νέους αγρότες, δυστυχώς λιµνάζουν.
 • Συνεχίζουµε και επαυξάνουµε τη λειτουργία της επιτυχηµένης κάρτας του αγρότη.
 • Προωθούµε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τοµέα στην υπηρεσία του αγρότη για την κάλυψη των ζηµιών στους παραγωγούς, ειδικά τις ζηµιές που προέρχονται από τις κλιµατικές αλλαγές, συνδυαστικά µε τον κρατικό ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ.
 • Συνδέουµε την αγροτική παραγωγή µε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, όπως τον τουρισµό και την εστίαση, τη βιοµηχανία καλλυντικών και φαρµακευτικών φυτών, τη χηµική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία τροφίµων.

Για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας δεσµευόµαστε:

 • Για καθεστώς πλήρων και αποτελεσµατικών ελέγχων για την πάταξη των ελληνοποιήσεων, µε στελέχωση των αρµόδιων Ελεγκτικών µηχανισµών.
 • Για άµεση ίδρυση της Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας ώστε να ενισχύσουµε τη διαπραγµατευτική ισχύ αναφορικά µε θέµατα πιστοποίησης του εθνικού µας προϊόντος αλλά και ως εργαλείο αυτοελέγχου της αλυσίδας παραγωγής.
 • Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων στη Φάλαρη και το Καλόν Όρος
 • Η Κεφαλονιά να πρωτοστατήσει μαζί με τα άλλα νησιά και ιδίως την Κρήτη, στο να δώσουμε τη μάχη για να ενταχθεί η φέτα μας στο δίκτυο ΠΟΠ. Με Κρητικό πρωθυπουργό είναι δεδομένο πως η κοινή πίεση μπορεί να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Καταθέτουµε, παράλληλα, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσεων για τη στήριξη της βιωσιµότητας του κλάδου και της αειφορίας.

 • Καθιερώνουµε τακτικό, δοµηµένο διάλογο της Κυβέρνησης µε τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις των παραγωγών κατά προϊόν.
 • Δηµιουργούµε Εθνικό Αγροτικό Επιµελητήριο κατά τα πρότυπα της Γαλλίας. Σκοπός του επιµελητηρίου είναι να αναλάβει το θεσµικό ρόλο της εκπροσώπησης των παραγωγών.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της Συµφωνίας Αλήθειας, σε ό,τι αφορά στη µείωση του κόστους παραγωγής:

 • Μειώνουµε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δυο χρόνια.
 • Μειώνουµε το φόρο των επιχειρήσεων, άρα και των αγροτικών, από το 29% στο 20%.
 • Στο πλαίσιο της συνολικής µας φορολογικής µεταρρύθµισης και µε βάση τη ψηφισµένη από τους ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ µείωση του αφορολόγητου κάτω από τα 6.000 ευρώ, προτείνουµε για µισθωτούς, ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου εισοδήµατος να µειωθεί δραστικά από το 22% που είναι σήµερα στο 9%.
 • Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχηµάτων µε συντελεστή µόλις 10% ως κίνητρο για την ένταξη όσο περισσότερων αγροτών σε αυτά.
 • Προβάλλουµε όλες τις καλές πρακτικές που υπάρχουν και πρέπει να γίνουν υπόδειγµα ενός νέου παραγωγικού µοντέλου στον πρωτογενή τοµέα.
 • Καταργούµε το φόρο στο κρασί.

Με στόχο να αλλάξει η σχέση της κεντρικής κυβέρνησης µε τους αγρότες, προωθούµε τις εξής αλλαγές:

 • Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποκτά νέα δοµή ώστε να έχει επιτελικό ρόλο
 • Οι αρµοδιότητες των περιφερειών ενισχύονται, καθώς οι περιφέρειες είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήµατα των αγροτών.
 • Οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι µετατρέπονται από µετρητές των αγροτικών επιδοτήσεων σε συµβούλους του αγρότη στο χωράφι. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλες παρεµβάσεις στο υπουργείο, στις σχετικές διευθύνσεις και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το σχέδιο αυτό οδηγεί τον πρωτογενή τοµέα πέρα από την κουλτούρα επιδοτήσεων, σε µια κουλτούρα επιχειρηµατικότητας, σε µια κουλτούρα εξωστρέφειας.

Μοιράσου το όραμά μου