ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Εξασφάλιση 1 εκατ. € για μελέτη ρεμάτων στη Διώνη

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης ρεμάτων και προσαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας» συνολικού προϋπολογισμού 1.041.798,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)».

Η μελέτη αφορά στην αναθεώρηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης που ισχύει σύμφωνα με το ΦΕΚ 114 Δ΄/1976 και το ΦΕΚ 130 Δ΄/1970, σε συνδυασμό με την οριοθέτηση και τη διευθέτηση των ρεμάτων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής των οικοδομικών συνεταιρισμών Άγιος Σπυρίδων και Διώνη. Σκοπός της μελέτης είναι η προσαρμογή του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με Οριοθέτηση – Διευθέτηση Ρεμάτων και στόχος η ολοκλήρωση των έργων υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας) στην περιοχή μελέτης που διακόπηκαν έπειτα από την απόφαση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών στις παραρεμάτιες ζώνες της εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής του συνεταιρισμού Αγίου Σπυρίδωνα Πικερμίου.

Μοιράσου το όραμά μου